Reporterskola

Sörmland: Valkoll med klass 3A!

Foto från röstning i valbås.

Den 11 september är det dags för alla personer över 18 år i Sverige att rösta. Foto: Fialotta Bratt/Valmyndigheten

Få koll på riksdagspartiernas viktigaste frågor! Eleverna i klass 3A på Årbyskolan har besökt valstugorna på Fristadstorget i Eskilstuna. 

 

Anders, Centerpartiet

 

Intervju med Anders, Centerpartiet, Eskilstuna 

Vad tycker ditt parti om invandring? 

– Vi tycker att det är bra.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön? 

– Vi vill ha mer vindkraft, solkraft och kärnkraft.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre? 

– Vi vill ge mer stöd åt dem som behöver det.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten? 

– Vi vill ha kvarterspoliser och fler poliser.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti? 

– Det är miljöfrågan.

Text och foto: Kasper och Sarjan
Foto: Hamza

 

Susanne, Kristdemokraterna

 

Intervju med Susanne, Kristdemokraterna Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Partiet tycker om invandring och de vill ha en fortsatt invandring.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön? 

– Vi måste hjälpa klimatet och alla som bor i samhället måste hjälpa miljön.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Arbetsro i klassrummen och bra fritidssysslor efter skoldagarna.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten?

– Fler poliser i stökiga områden.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti?

– Vårt parti tycker att sjukvården är den viktigaste frågan och det ska vara bra sjukvård.

Text: Anna och Jones
Foto: Mallak

 

Jonatan, Liberalerna

 

Intervju med Jonatan, Liberalerna Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Vi tycker att invandring är mycket bra.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön?

– Vi vill bygga mera kärnkraft och vattenkraft.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Vi vill ha mobilförbud på alla skolor, fler lärare och högre lön till de som jobbar i skolan.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten?

– Hårdare straff, fler fängelser och fler poliser.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti?

– Den viktigaste frågan för vårt parti är skolan.

Text: Edith och Ahmad
Foto: Ken

 

Elina, Miljöpartiet

 

Intervju med Elina, Miljöpartiet Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring? 

– Vi tycker att det är bra med invandring, men i lagom mängd.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön? 

– Vi tycker man ska göra väldigt mycket för miljön men till exempel minska utsläppen.

Hur tycker ditt parti man ska göra skolan bättre? 

– Vi tycker man ska ha fler lärare och mer stöd till eleverna.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten? 

– Vi vill att ungdomar ska försöka undvika att bli kriminella.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti? 

– Det är ju miljöfrågan så klart!

Text: Saga och Omar
Foto: Ilyas

 

Rafal, Moderaterna

 

Intervju med Rafal, Moderaterna Eskilstuna 

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Vi tycker att invandring är bra men den måste minska.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön?

– Vi vill ha mer kärnkraft.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Vi vill ha mer arbetsro i klassrummet.

Vad ska ni för att stoppa kriminaliteten?

– Högre och hårdare straff och straffrabatten ska tas bort.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti?

– Skattefrågan är viktig för vårt parti och att alla ska komma i arbete.

Text: Selina, Liam och Abdi
Foto: Elliot

 

Jesper, Socialdemokraterna

 

Intervju med Jesper, Socialdemokraterna Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Vi tycker att det är bra med invandring.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön?

– Att man som medborgare ska göra snällare val som gynnar miljön.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Vi vill ha fler lärare.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten? 

– Hjälpa människor så de inte blir kriminella.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti? 

– Att få en bra skola i Sverige.

Text: Hanna
Foto: Ramseen.

 

Seppo, Sverigedemokraterna

 

Intervju med Seppo, Sverigedemokraterna Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Det är både bra och dåligt. Ibland kan det komma för många människor, men vi vill hjälpa så många vi kan.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön?

– Det vi vill göra är att återställa förorenade områden och förhindra övergödning i Östersjön till exempel.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Vi vill ha flera lärare och mindre klasser.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten?

– Vi ska höja polisernas löner och sätta upp fler övervakningskameror.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti?

– Trygghet för alla och att fler ska ha ett jobb att gå till.

Text: Isabell och Elsa
Foto: Olivia

 

Alar, Vänsterpartiet

 

Intervju med Alar, Vänsterpartiet Eskilstuna

Vad tycker ditt parti om invandring?

– Vi tycker att det är bra med invandring.

Vad tycker ditt parti att man ska göra för miljön?

– Vi i partiet tycker att man bland annat ska satsa på elbilar.

Hur ska ditt parti göra skolan bättre?

– Vi tycker att lärare ska ha högre lön för att göra yrket mer attraktivt och få människor att vilja utbilda sig till lärare.

Vad ska ni göra för att stoppa kriminaliteten?

– Vi vill ha fler poliser och mer närvaro i utsatta områden.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti?

– Partiet tycker att alla ska få en chans att vara en del av samhället.

Text: Elena
Foto: Filippa

 

Reportrarnas kommentar

Vår klass har arbetat med valet, de olika partierna och vad demokrati innebär ända sedan terminsstaten i augusti.

Vi tycker att det är mycket intressant och har tagit reda på mer om vad de olika partierna står för.

Vi skrev intervjufrågor och gick sedan till Fristadstorget i Eskilstuna och besökte valstugorna. Vi arbetade i små grupper som minireportrar och ställde våra frågor till politikerna och valarbetarna.

Vi har sammanställt svaren och skrivit artiklar om de olika partierna som vi sedan redovisat för varandra i klassen. Nu vill vi dela med oss av våra artiklar till alla Minibladets läsare!

/Klass 3A på Årbyskolan i Eskilstuna