Villkor

MiniBladets läsare kan ges möjlighet att bidra med texter, illustrationer eller annat material. Exempelvis kan inskickade texter användas som underlag för serier eller illustrationer. Genom att skicka in sådant material ger läsaren Läs och Lär Mc Shane Education AB rätt att inom ramen för sin verksamhet, utan krav på ersättning och utan begränsningar till viss tid, visst medium eller viss form, förfoga över sådant material, samt att använda, bearbeta och tillgängliggöra det för allmänheten i ursprunglig eller ändrad form. Läsaren ger också Läs och Lär Mc Shane Education AB rätt att publicera läsarens namn och eventuell bild.

OBS! Det är mycket viktigt att material som skickas in INTE är skyddat av någon annan persons upp­hovs­rätt eller annan rättighet, samt att materialet INTE innehåller uppgifter om verkliga personer som kan uppfattas som kränkande eller som annars utgör intrång i någons personliga integritet. Den som skickar in material ansvarar för och garanterar att materialet kan användas och publiceras i Läs och Lär Mc Shane ABs verksamhet utan att det bryter mot någon annans rättigheter eller medför intrång i någons personliga integritet.

Allt material på sajten är skyddat enligt upphovsrättslagen.