SVA

Inga svenska minkar får para sig i år

Svenska minkar har smittats av covid-19.

Skicka fästingar på posten

Forskare vill nu att människor i norra Sverige ska skicka fästingar på posten till dem. De vill se hur fästingar sprider sig när klimatet bl...