stress

Många barn har svårt att somna

En ny undersökning visar att många barn i Sverige har svårt att somna. Det är framförallt flickor som har problem med sömnen.

Vad är viktigt för Generation Z?

Generation Z tycker det är viktigt att träna och må bra, men de känner sig också mer stressade än tidigare generationer.

Nationella prov stressar elever

Många elever känner sig stressade inför nationella prov. Vissa tycker att det är svårt att hinna med eller att betyget blir viktigare än att...

Danska föräldrar är stressade

Många barn säger att deras föräldrar stressar och inte har tid med dem. Det visar en undersökning bland barn i Danmark.