Statens veterinärmedicinska anstalt

Inga svenska minkar får para sig i år

Svenska minkar har smittats av covid-19.