statens medieråd

Unga vill använda mobilen mindre

Pandemin kan vara en orsak till att unga lägger mycket tid på sina telefoner.

Unga litar inte på influerare

Statens medieråd har undersökt hur barn och unga använder medier

Nyheter inte tråkigt längre

Barn tycker att det är mer spännande med nyheter nu än tidigare. Det visar en ny undersökning från Statens medieråd.