Nationella prov

Vårterminens nationella prov ställs in

Men undantag görs för de i årskurs tre.

Inga nationella prov i vår

Skolverket säger att de ställer in de nationella proven i vår. Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan.   Coronaviruset har gjor...

Betyg i sjätte klass stressar elever

Framför allt tjejer känner sig stressade över att få betyg redan i sexan.

Nationella proven skärps efter läckor

Det har varit många som fuskat på de nationella proven. Därför tänker Skolverket skärpa till reglerna för hur proven ges ut till skolorna....

Skolan som valfråga

Inför valet diskuterar politiker från de politiska partierna olika valfrågor. En stor valfråga är skolan.

Nationellt prov spreds på Snapchat

I går var det dags för alla i 9:an att skriva nationellt prov i engelska. Men bara några timmar innan provet spreds facit på sociala medier....

Nationella prov stressar elever

Många elever känner sig stressade inför nationella prov. Vissa tycker att det är svårt att hinna med eller att betyget blir viktigare än att...

Nationella proven ska bli digitala

Regeringen vill att de nationella prvoen ska bli digitala.