Mobiler

Mobiler fungerar sämre i kyla

Mobilers batteri fungerar sämre i kalla temperaturer. Det kan göra så att mobilen stängas av.