Barn

Kinesiska familjer får ha tre barn

Kinas befolkning ökar mindre än på länge.

Många barn bor med en bonusförälder

215 000 av Sveriges barn har en bonusförälder.

Barn och unga rör sig mindre 

Barn och unga rör inte på sig lika mycket som innan coronapandemin.

Barn kan börja träna tillsammans igen

Det gäller barn upp till 15–16 år.

Över hundra barn riskerar hälsan i bostadshus

Många lägenheter saknar värme och har stora problem med fukt och mögel.

Många barn befinner sig på flykt

210 000 barn har kommit ensamma till Europa under de senaste fem åren.

Greta Thunberg stöttar barn i coronatider

Greta Thunberg skänker nära en miljon svenska kronor till FN:s barnfond Unicef. Pengarna ska gå till Unicefs arbete att skydda barn som påve...

Fler pappor stannar hemma med barnen

Förr var det mest mammor som stannade hemma när barnen var små. Men nu har det blivit vanligare att pappor också stannar hemma. Men mammorna...