Asien

Landet Pakistan

Många på flykt i Pakistan

Pakistan har under sommaren drabbats av kraftiga översvämningar.
En karta som visar gränserna mellan Nord- och Sydkorea med deras flaggor

Viktigt möte mellan Sydkorea och Nordkorea

Sydkorea och Nordkorea har inte alltid kommit överens. Men den 27 apri...

Stockholm är säkrast i Europa

Det finns en ny rapport. Den jämför säkerheten i olika städer. Stock...