AI

AI-pedagog ska stötta barn när de spelar

Spelare kan vara taskiga mot varandra på nätet.

Ny funktion på Instagram för att stoppa mobbning

Instagram har länge haft problem med att användare mobbas i inlägg och kommentarer. Nu vill de försöka stoppa det med en ny funktion.