Veckans fördjupning: Katter

Veckans fördjupning: Katter

En tamkatt. Foto: Pixabay

I Europa finns det både tamkatter och vildkatter. Nu visar forskning att deras gemensamma ungar verkar ha ett bättre skydd mot sjukdom än vad vildkatter har.

Det vanligaste husdjuret i Sverige är tamkatten. Tamkatter är ett kattdjur som har levt med oss människor väldigt länge. Men det finns fler kattdjur i världen.

Runt om i världen finns det till exempel vildkatter. De är lika våra tamkatter men är faktiskt en annan art. I Europa finns vildkatterna bland annat i Storbritannien, Spanien och i flera länder i sydöstra Europa.

Nu har forskare undersökt katter från de senaste 8 500 åren. Undersökningen visar att vildkatterna och våra tamkatter inte parade sig med varandra förr.

Det var först på 1960-talet som de började para sig och få ungar tillsammans. Det beror troligen på två saker.

Den ena saken är att vildkatterna blev färre och att det därför inte fanns så många andra vildkatter att få ungar med.

Den andra saken är att vi människor har flyttat närmare platserna där vildkatterna bor. Då har våra tamkatter också kommit närmare vildkatterna.

Vildkatterna är ovanliga och det är därför inte bra att de får ungar med tamkatterna. För då blir ungarna varken tamkatter eller vildkatter. Vildkatterna riskerar därför att bli ännu färre.

Men det finns en fördel för katterna. Tamkatter lever ofta nära både människor och andra husdjur. Deras immunförsvar klarar därför av många olika sjukdomar. Det skyddet verkar nu ungarna ha fått när vildkatter och tamkatter har parat sig med varandra.

Text av Felicia Green


Veckans fördjupning: Katter

Vildkatter

Vildkatter är en kattart som lever i naturen. De liknar våra tamkatter, men de är ofta större och deras svans är kortare och tjockare än tamkatternas.

Det finns flera olika arter av vildkatt i världen. Det finns till exempel europeisk vildkatt och asiatisk vildkatt.

I Sverige har det funnits vildkatter men de försvann redan under bronsåldern. De försvann troligen för att klimatet förändrades.

I dag finns det europeiska vildkatter i bland annat Frankrike, Storbritannien och sydöstra Europa. Men de är väldigt få.

En vildkatt. Foto: David Castor/Wikimedia Commons


Tryck på play för att se ett klipp på en europeisk vildkatt (Engelskt tal/text):

Tamkatter

Katter har funnits med länge under människans historia. I det antika Egypten var katterna till exempel heliga och under första världskriget hjälpte katter till att hålla möss och råttor borta från skyttegravarna.

Tamkatterna var från början vildkatter. Men för flera tusen år sedan började de bli tama. Undersökningar har visat att tamkatterna i Europa har sitt ursprung på två olika platser.

För cirka 6 400 år sedan kom det tamkatter till Europa från platsen som i dag är Turkiet och Irak och för ungefär 4 000 år sedan kom det hit tamkatter som hade sitt ursprung i Egypten.

En tamkatt. Foto: Felicia Green

Populäraste husdjuret

I var femte hem i Sverige bor det katter. Det betyder att katten är det vanligaste husdjuret.

Enligt en ny lag måste alla kattägare registrera sina katter hos Jordbruksverket. Där finns det nu över 330 000 katter registrerade.

Vanligast är det att ha en huskatt. Det är en katt som inte tillhör en särskild ras. Efter huskatterna är ragdoll, maine coon, sibirisk katt och norsk skogkatt vanligast.

En ragdoll-katt. Foto: Pixabay

Hemlösa katter

Tyvärr har inte alla tamkatter ett hem. Det finns ungefär 100 000 hemlösa katter i Sverige. Det är katter som har sprungit hemifrån eller blivit övergivna av sina ägare.

Katter och andra husdjur klarar sig inte utan oss människor. Därför finns det katthem som jobbar med att rädda hemlösa katter och ge dem nya hem.

Sedan år 2019 är det olagligt att överge katter och andra husdjur. Om man överger sitt husdjur kan man nu få böter eller fängelse.


Katter och andra husdjur behöver människor för att ha det bra. Foto: Pixabay

Tryck på play för att se ett nyhetsinslag från ett katthem.
Obs: Inslaget är några år gammalt. Det kan därför finnas fakta som inte längre stämmer.

Det vanligaste husdjuret i Sverige är katten.
De katter vi har som husdjur
kallas för tamkatter.

 

Vildkatter är en annan art än tamkatter.
Det är ungefär som att
hundar är en annan art än vargar.
Vildkatter finns till exempel i Spanien och Storbritannien. 

 

Forskare har undersökt vild- och tamkatter
för att lära sig mer om dem.
Forskarna såg att vildkatter och tamkatter
inte fick ungar med varandra förr. 

 

Men på 1960-talet började
tamkatter och vildkatter få ungar tillsammans.
Det beror på att vildkatterna blev färre
och att människor och tamkatter
flyttade närmare vildkatterna. 

 

Forskarna säger att det inte är så bra
när vildkatter och tamkatter får ungar tillsammans.
Ungarna blir nämligen inte vildkatter
så då finns det en risk att vildkatter försvinner. 

 

Men forskarna säger också
att ungar till en vildkatt och en tamkatt
har bättre skydd mot sjukdomar
än vad vildkatterna har. 

 

 

Veckans fördjupning: Katter

Vildkatter

Vildkatter är en kattart som lever i naturen.
De liknar våra tamkatter,
men de är ofta större.
Vildkatternas svans är också 
kortare och tjockare än tamkatternas.

 

Det finns flera olika arter av vildkatt i världen.
Det finns till exempel europeisk vildkatt
och asiatisk vildkatt.

 

I Sverige har det funnits vildkatter
men de försvann redan under bronsåldern.
De försvann troligen för att klimatet förändrades.

 

I dag finns det europeiska vildkatter
i bland annat Frankrike, Storbritannien och sydöstra Europa.
Men de är väldigt få.

En vildkatt. Foto: David/Castor Wikimedia Commons


Tryck på play för att se ett klipp
på en europeisk vildkatt (Engelskt tal/text):

 

Tamkatter

Katter och människor levt tillsammans länge.
För cirka 6 400 år sen kom det tamkatter
till Europa från platser som i dag är Turkiet och Irak.
Och för ungefär 4 000 år sen
kom det hit tamkatter från Egypten.

 

Tamkatterna var från början vildkatter.
Men för flera tusen år sen
började de bli tama.

Populäraste husdjuret

Katten är det vanligaste husdjuret.
Det bor katter i var femte hem i Sverige. 

 

Nu för tiden måste den som vill ha en katt
registrera katten hos Jordbruksverket.
Det betyder att man måste tala om för Jordbruksverket
när man köper en katt. 

 

Jordbruksverket håller koll på vilka
som äger katter.
I dag finns det över 330 000 katter
på Jordbruksverkets lista. 

 

Det finns olika raser av katt.
Men den vanligaste typen
tillhör inte någon ras.
En sådan katt kallas för huskatt.
Efter huskatterna är de vanligaste raserna
raserna ragdoll, maine coon, sibirisk katt och norsk skogkatt.

En ragdoll-katt. Foto: Pixabay

Hemlösa katter

Tyvärr har inte alla tamkatter ett hem.
Det finns ungefär 100 000 hemlösa katter i Sverige.
Det är katter som har sprungit hemifrån
eller blivit övergivna av sina ägare.

 

Katter och andra husdjur
klarar sig inte utan oss människor.
Därför finns det många katthem
som jobbar med att rädda hemlösa katter.
Katthemmen försöker också se till
så att katterna får nya hem.

 

Tryck på play för att se ett nyhetsinslag från ett katthem.
Obs: Inslaget är några år gammalt.