betyg

Skolor är inte så intresserade av betyg i fyran

Planen var att 100 skolor skulle testa, men det var bara 15 som anmälde sig.

Förslag: två olika betyg för underkänt

Nya förslag på hur skolans betygssystem ska bli bättre.

Inga nationella prov i vår

Skolverket säger att de ställer in de nationella proven i vår. Det gäller både grundskolan och gymnasieskolan.   Coronaviruset har gjor...

Barnombudsmannen säger nej till betyg i årskurs 4

Regeringen har bestämt att rektorer får bestämma om de ska ge betyg i årskurs fyra. Men Barnombudsmannen säger nej till förslaget.   I ...

Betyg i sjätte klass stressar elever

Framför allt tjejer känner sig stressade över att få betyg redan i sexan.

Sämre betyg för sjätteklassare

Skolverket säger att elever som går i årskurs 6 har fått sämre betyg det senaste året.

Skolan som valfråga

Inför valet diskuterar politiker från de politiska partierna olika valfrågor. En stor valfråga är skolan.

Så bra är betygen

I dag får man sitt första betyg i sexan. En ny undersökning visar att betygen får många att jobba hårt, men också att många blir stressade. ...