Du ska skyddas från narkotika och andra droger

Artikel 33. Barn ska skyddas från narkotika.

Text och bild av Lukas Albreckt, Klass 4D Husieskolan i Malmö.

Alla barn har rätt att skyddas från vådd.

Artikel 19. Du har rätt till skydd från alla former av våld.

 

Vuxna får inte slå dig eller vara elaka mot dig. Jag tycker det, för att inga barn borde få gå igenom något sånt.

 

Text och bild av Sara i 2A, Nyeds skola i Karlstad

Alla barn har rätt att tro på vad de vill

Alla barn har rätt att tro på vilken gud de villArtikel 14. Barn har rätt att utöva vilken religion de vill eller ingen alls.

Text och bild av Maja Hansson från Västerskolan i Östra Göinge.

Varje barn har rätt att gå i skola

Artikel 28. alla barn har rätt till utbildning.

Om man inte går i skolan så lär man sig ju inte nåt! Och då måste man ju ha hjälp hela livet. Till exempel om man ska på ett möte klockan ett och istället kommer klockan två för att man aldrig har lärt sig klockan, då får man kanske sparken.

Text och bild av klass 2 & 3 på Jungs skola i Vara

Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Barn ska skyddas från sexuella övergreppArtikel 34. Barn ska skyddas från alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

Vi valde bland annat att inget barn ska utsättas för sexuellt våld, för att vi tyckte att metoo var så viktigt och vi blir så inspirerade. Vi tycker det är viktigt för att det är inte alla barn som vågar berätta.

 

Text av: Rebecka Berndtsson

Bild klass 5A på Erraps skola i Ängelholm

Inget barn ska sitta i fängelse

Barn ska inte sitta i fängelse

Artikel 37. Barn ska inte utsättas för tortyr, annan grym behandling, bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.

 

Jag har ritat en bild från artikel 37. Den visar att barn inte ska behöva vara i fängelse. Inte heller sitta där med vuxna.

Text och bild av Aldin Gredelj på Björkulundaskolan i Piteå.

Barn har rätt att slippa farligt arbete

Artikel 32: Barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot arbete som är skadligt eller som hindrar barnets skolgång.

 

Jag tycker att denna artikel är viktigt för att barn kan skadas. Barn ska gå i skolan så dom kan få en utbildning och kunna välja själva vad de vill bli när dom blir stora.

 

BARNARBETE ÄR INTE OK!

Du har rätt att leva och att utvecklas på ett bra sätt.

Artikel 6. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

 

Du måste gå i skolan för att du ska få en bättre utveckling när du blir stor.

Fler Barnkonventionen Barn