läroplan

Skolans nya läroplan presenteras

Från och med höstterminen 2021 kommer landets skolor följa en ny läroplan.  Det ska nu bli enklare för elever att förstå vad de behöver lära...

Krav på digital kunskap

I juli blev det obligatoriskt att barn i förskolan lär sig att använda digital teknik. Men vissa lärare och rektorer tycker att det är svårt...

Mer IT i skolan

Politikerna i regeringen har bestämt att barn ska lära sig mer om datorer och teknik i skolan. Bland annat ska programmering finnas med på s...