Bönder

Bönder odlar blommor för insekter

För att frön, bär och frukter ska kunna växa behövs pollinerare.

Längsta sommaren sedan 1800-talet

Det är fortfarande sommar i södra Skåne enligt meteorologer. Det räknas som höst när medeltemperaturen är under 10 grader.