Klicka på frågorna nedan för att läsa svaren.

  1. VAD handlar ingressen om?

    “Vad handlar det om?” – BMX

  2. VEM handlar ingressen om?

    “Vem handlar det om?” – Alma McShane