Måla och rita nr 24

Skriv ut bilden med Mino och färglägg den.

 

Minja och MinoLäs och lyssna på bildserien Minos tand!