Måla och rita nr 14

Skriv ut bilden med Minja och Mino och färglägg den.