Bör vi prata med våra barn om att vi har det svårt?

skilsmässa

Jag och min fru går igenom en tuff period i vårt äktenskap. Vi är osäkra på om vi kommer reda ut det hela men vi är inte villiga att ge upp riktigt ännu. Den senaste tiden har jag märkt att våra barn känner av den spända stämningen oss emellan. Vi har valt att hålla dem utanför våra diskussioner tills vi har några säkra svar. Gör vi rätt eller bör vi prata med dem redan nu om att vi har det svårt? (våra barn är nio och tolv)

Om era barn redan märker av spänningen mellan er och reagerar på den kan det vara klokt att tala med dem. Att inte göra det riskerar att ytterligare minska deras känsla av trygghet.

Ni behöver inte delge dem allt som händer mellan er, till exempel hur ni kommer göra, vilken sorts hjälp ni eventuellt söker eller vad som ligger bakom era svårigheter. Det räcker med att säga, det de ju redan vet, att ni har det tufft nu och att ni försöker hitta bra sätt för hur ni ska gå vidare.

Öppna också för barnens egna frågor och låt dem styra lite av vad ni väljer att berätta. Bara det att ni visar att ni finns där kan vara väldigt lugnande för dem.

/ Liv Svirsky är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KB

Fler Liv Svirsky