Hur pratar jag med barn om tragedin i Trollhättan?

skolaNär något sådant som skolattacken i Trollhättan inträffar skrämmer det både de som var inblandade men även andra barn och ungdomar.

Skolan är den plats där barn tillbringar huvuddelen av sin vakna tid, deras arbetsplats. Att den plats plötsligt blir utsatt för något så fruktansvärt väcker frågor, funderingar och känslor av oro och otrygghet hos många, både barn och vuxna.

Media speglar mycket katastrofer och skrämmande skeenden och barn idag har svårt att undgå det som sägs eftersom det förmedlas i så många olika format. Till skillnad från vuxna har barn i avsaknad av kunskap svårare att både sålla i det de hör och förstå det som sker, de kan helt enkelt inte sortera in information utifrån tidigare kunskap. Det betyder att det de ser och hör kan skapa mycket rädsla och oro.

Utgå från ditt barn
Hur du som förälder ska tala med ditt barn om detta måste utgå ifrån din kunskap som förälder om ditt barn. Du är den som känner ditt barn bäst, lita till det. Ta hänsyn till barnets ålder, kunskapsnivå, språklig förståelse, tidigare erfarenheter etc. Undvik att ge för mycket detaljer och i synnerhet sådana som är onödigt skrämmande eller obehagliga, i detta fall till exempel om skadorna på de attackerade. Undvik också att ljuga även om det ibland kanske kan vara frestande att göra det för att kunna ge ett svar som lugnar och ger trygghet. Försök hellre att vara så tydlig som du kan. Ibland blir du kanske tvungen att säga som det är, nämligen att du inte vet eller inte har svaret på barnets frågor

Undvik detaljer
Hur man talar med barn och hur mycket detaljer och information man ska ge handlar mycket om hur gammalt barnet är och på vilken utvecklingsnivå han eller hon befinner sig. Grundregeln är att förenkla mer för yngre än för äldre barn. Små barn har inte förmågan att sortera information och de saknar bakgrundskunskap och förståelse för begrepp som risk, procentsatser och annat, så de har svårt att ta till sig saker om det blir för svårt eller komplicerat. Var också tydlig med ditt barn om att detta, så vitt vi vet, är en enstaka händelse. Att detta har hänt betyder alltså inte att risken är större för att det ska hända igen, det troliga är att detta är ett vansinnesdåd utfört av en person som inte mådde bra. Påminn barnet om att de allra flesta människor mår bra och vill väl.

Om du märker att ditt barn verkar fundersamt eller bekymrat kan du fråga om det och också erbjuda dig att lyssna till barnets frågor och att svara och förklara så gott du kan. Däremot behöver du inte tänka att du måste informera det lilla barnet om han/hon inte verkar vara intresserad.

Barn ska inte känna ansvar
Som förälder kan man också vara tydlig med framförallt små barn att de inte behöver oroa sig eller ta någon form av ansvar utan att det är något deras föräldrar och andra vuxna i deras närhet gör åt dem. Barn behöver till exempel inte själva fundera över om de ska gå till skolan eller inte, beslut av den karaktären fattar deras föräldrar i samråd med andra vuxna.

Att välja media som Minibladet, Lilla Aktuellt eller liknande kan vara en bra lösning för barn i avsedd ålder då dessa media jobbar med att just förmedla nyheterna på ett barnvänligt sätt. Även du som förälder kan via dessa media få inspiration för hur du kan tala med ditt barn.

Sök hjälp vid stor oro
Om varje svar du ger ditt barn leder till nya frågor och du märker att barnet inte tycks bli lugnat av det du säger utan snarast mer oroat är det en signal om att förenkla ytterligare och kanske avsluta samtalet. Blir ditt barn så oroligt att det blir ett lidande för barnet, det kan till exempel märkas i form av sömnsvårigheter, magont och nedstämdhet, kan det vara aktuellt att faktiskt söka barnpsykiatrisk hjälp då en del barn har svårt att hantera sin oro och behöver strukturerad hjälp för att lära sig det. Kognitiv beteendeterapi, KBT, har visat sig vara en effektiv och som regel snabb behandlingsmetod för barn med dessa problem.

/ Liv Svirsky är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och utbildad handledare i KBT

Läs Livs tidigare inlägg om hur du pratar med barn om hemska saker de hört om i media.

Fler länkar om hur du kan möta barn i samband med tragedin i Trollhättan.

 

Fler Liv Svirsky