Förslag till arbetsgång, Reporterskolan del 2

I Reporterskolan del 2 ska eleverna förbereda sig inför intervjun. Följande 5 övningar finns:

Övningar i Reporterskolan del 2: Att intervjua

 • Övning 1: Använd frågeorden
 • Övning 2: Ställ följdfrågor
 • Övning 3: Öppna frågor
 • Övning 4: Tips inför intervjun
 • Övning 5: Testa dig!

 

Övning 1: Använd frågeorden

 1. Förberedelse
  Foto: Maria McShane

Börja med att repetera frågeorden muntligt. Fråga vilka frågeord eleverna kan. Be eleverna skriva ner frågeorden i sina anteckningsböcker.

 1. Själva övningen

Den LÄTTA versionen av övningen beskrivs först och därefter MEDEL.

 

LÄTT

Uppgift 1 på LÄTT  lyder: “Vilka är frågeorden på bilden?” Visa bilden som klass 2 på Backaskolan gjorde efter MiniBladets besök.

 

Övning LÄTT  – ladda ner bilden och skriv ut övningen som en PDF

Fråga: vilka ord på bilden är frågeord? Fråga också om eleverna på Backaskolan fick med alla frågeorden. Räkna upp dem.

 

Nu ska eleverna använda frågeorden. Berätta att en journalist alltid utgår från de 6 frågeorden när en ny artikel ska skrivas. När reportern kommer fram till en olycksplats gäller det att snabbt ta reda på vad som hänt, vem som var inblandad i olyckan, var det hände, när det hände, hur det hände och varför. Frågeorden hjälper reportern att få fram den informationen. Nu är det dags för klassen att öva sig på att använda frågeorden.

 

I LÄTT-övningen ska eleverna ge förslag på vilka frågor man kan ställa med frågeorden. Fråga eleverna: Vad kan man ställa för fråga med VAD? Eleverna kanske svarar: Vad har hänt? Vem handlar det om? Vad ska vi skriva om? Alla svar är okej. Klicka sen på frågeordet VAD och förslaget ”Vad handlar det om?”, dyker upp. Fråga sen: Vad kan man ställa för fråga med VEM? Eleverna kanske svarar: Vem var det? Vem gjorde det? Klicka på VAD och förslaget ”Vem handlar det om?” dyker upp. Fortsätt så med alla frågeorden.

VAD handlar det om.

VEM handlar det om.

VAR händer det?

NÄR händer det?

HUR händer det?

VARFÖR händer det?

 

MEDEL

I MEDEL-övningen är kraven lite högre.

Övning MEDEL

Fråga eleverna om de har kommit på vem de kan intervjua. Vem känner de som har gjort något spännande på sin fritid? Säg att de ska tänka på den intervjupersonen och själva försöka svara på frågorna som utgår från frågeorden: Vad handlar det om? Vem handlar det om? Och så vidare.

Om eleverna ännu inte har kommit på vem de ska intervjua eller om övningen känns svår kan ni gå direkt till del 2 som lyder: “Kommer du ihåg artikeln om Alma som går på BMX racing? Så här tänkte vi inför intervjun med Alma. Klicka på frågeorden.”

Be eleverna att tänka på artikeln med Alma som cyklar BMX och fråga: Vad handlar den om? Klicka därefter på länken så svaret dyker upp:

Det handlar om BMX racing.

Fortsätt så med alla frågorna.

 

 1. Repetition

Be eleverna skriva ner frågeorden i sina anteckningsböcker eller gör ett collage med frågeorden. Ni kan också ställa frågor till en annan artikel ni har läst: Vad handlar den om? Vem handlar den om? Och så vidare.  Låt till sist eleverna tänka på en intervjuperson och be dem skriva ner frågor till den personen.

 

Extra: Ni kan också hitta på ett rollspel för att ytterligare träna er i att ställa frågor. Låtsas att ni är journalister och kommer fram till en olycksplats. Jobba ihop 4 och 4. Två elever är journalister och två elever är olycksdrabbade. De får hitta på en olycka de råkat ut för (exempel: ramlat ner från ett träd, cyklat in i en utställning med porslinsfigurer). Journalisterna kommer fram till olycksplatsen och turas om att ställa frågor för att få reda på vad som har hänt.

 

Övning 2: Ställ följdfrågor

 1. Förberedelse

Fråga eleverna om de vet vad följdfrågor är. Förklara vad följd betyder och att följdfrågor alltså är de frågorna som kommer efter grundfrågorna.

Diskutera varför man ska ställa följdfrågor och varför det är bra att få reda på mer. Sedan är det dags att låta eleverna testa att ställa följdfrågor till några av Almas svar.

 1. Själva övningen

Här får eleverna träna på att själva fundera ut följdfrågor.

 

LÄTT

Läs upp frågan:

 1. Alma går på BMX racing i Oxie.

Övning LÄTT

Fråga eleverna vilka frågor man kan ställa till det svaret för att få reda på mer. Klicka på svaret och MiniBladet förslag på följdfrågor dyker upp:

Var ligger Oxie? Hur tar du dig dit?

Fortsätt på samma sätt med alla frågorna.

 

MEDEL

På MEDEL ska eleverna själva testa att ställa följdfrågor. Printa ut Almas svar och be eleverna att fundera ut följdfrågor.

 

Övning MEDEL – ladda ner och skriv ut övningen som en PDF

 

 1. Alma går på BMX racing i Oxie.
 2. Alma tränar BMX två gånger i veckan.
 3. Man gör olika övningar. Det finns också tävlingar.
 4.  Alma tränar BMX för att hon tycker det är kul.

Gå sedan igenom elevernas svar och klicka på Almas svar för att se MiniBladets förslag på följdfrågor.

 

Följdfrågor

Följdfrågor ställer man för att få veta mer.

Vilka följdfrågor kan du ställa till dessa svar från Alma? Skriv förslag på följdfrågor.

 

 1. Repetition

Eleverna kan nu testa att svara på frågorna de ställt till den intervjuperson de själva valt (de frågor de vet svaret på). Därefter ställer de följdfrågor. Ett svar kan ofta generera flera följdfrågor.

 

Övning 3: Öppna frågor

 1. Förberedelse

Diskutera med klassen hur olika frågor kan ge olika typer av svar. Berätta att det finns frågor som ger korta svar och frågor som ger långa svar.

De frågor som ger korta svar brukar man kalla ja- och nejfrågor eller slutna frågor.

Exempel:

Fråga: Tycker du om BMX racing?

Svar: Ja.

De frågor som ger långa svar brukar man kalla öppna frågor.

Exempel:

Fråga: Varför tycker du om BMX racing?

Svar: Jag tycker om BMX racing för att det är kul att wheela.

Tips! Om man vill ha reda på så mycket som möjligt ska man ställa flest öppna frågor.

 1. Själva övningen

 

LÄTT

På LÄTT  ska eleverna avgöra vilka frågor som är öppna frågor.

Övning LÄTT

Visa frågan: “Är det kul att cykla över gupp?” Be eleverna ta ställning till om det är en ja- och nejfråga eller om det är en öppen fråga. Be dem att försöka svara på frågan? Klicka sedan på frågan och följande svar dyker upp:

Nej. Detta är en ja- och nejfråga.

Gör på samma sätt med båda frågorna.

MEDEL

På MEDEL ska eleverna göra om frågor så att de öppnar för längre svar?

Skriv upp frågorna  på tavlan och be eleverna att ge förslag på hur frågorna kan ställas istället.

 1. Är det kul att cykla över gupp?
 2. Har du gått på BMX racing länge?
 3. Gillar du BMX racing?

Gå sedan igenom elevernas svar.  Gör MiniBladets övning.

Övning medel

Klicka på frågorna för att se MiniBladets förslag på öppna frågor och jämför med de egna svaren.

 

Övning 4: Tips inför intervjun

 1. Förberedelse

När eleverna har kommit på vem de kan intervjua och de har skrivit ner frågor till intervjupersonen i sina anteckningsböcker är det dags att intervjua. Men först behöver eleverna förbereda sig ytterligare. De behöver fundera över VAR de ska genomföra intervjun. Och vad de ska fotografera.

 1. Själva övningen

Denna övning går ut på att göra eleverna medvetna om hur viktigt det är att tänka till före. Rubrik, ingress, brödtext, bild och bildtext ska bilda en enhet. Om rubriken säger något annat än det som står i texten fungerar det inte. Och om bilden visar något annat än det som står i texten fungerar det inte heller. Alltså ska bilden visa vad artikeln handlar om.

 

LÄTT

På LÄTT finns övningen ”Vilken bild passar inte?”

Övning LÄTT

Läs upp meningen:

 1. Vi ska skriva en artikel som handlar om fotboll. Vilken bild passar inte?

Visa bilderna och ge alla eleverna betänketid. Gör på samma sätt med alla meningarna.

 

MEDEL

På MEDEL ska eleverna välja ut den bild som passar bäst.

Övning MEDEL

De får en rad som beskriver vad artikeln handlar om. Exempel: “Du ska skriva en artikel om två tjejer som är kompisar, men spelar fotboll i olika lag.” De får sedan se tre bilder och deras uppgift är att avgöra vilken bild som passar bäst. Ni kan gärna resonera kring varje bild och säga varför de två andra bilderna inte passar.

 

 1. Repetition

Nu kan eleverna gärna få sitta i par och fundera. Var och en tänker på sin intervjuperson och kommer med förslag till var intervjun kan äga rum. Parkamraten ger respons på förslaget. Be eleverna att komma med konkreta förslag på bilder de kan ta. Vilken bakgrund kan passa bra? Vad ska intervjupersonen göra på bilden?

“Tips inför intervjun” innehåller också två tipsrutor. Gå igenom dem och repetera vad de ska tänka på för att vara så väl förberedda inför intervjun som möjligt.

Texten från tipsrutorna:

Vad du behöver:

 • Block (med dina frågor)
 • Pennor (en i reserv)
 • Kamera (för att ta bild)

eller

 • Smartphone (ta bild/spela in svaren)

Att skriva en artikel som bara baseras på en inspelad intervju är svårt. Gör alltid skriftliga anteckningar.

 

När du intervjuar tänk på att:

 • Lyssna på svaren
 • Skriv ner svaren
 • Var nyfiken
 • Ställ följdfrågor

Övning 5 – Testa dig!

 1. Förberedelse

Fråga eleverna vad de minns av övningarna.  Berätta att de nu ska få göra en quiz för att se vad de har lärt sig.

 

 1. Genomgång

Visa övningen Testa dig!

Testa dig  – LÄTT

Testa dig  – MEDEL

Läs frågorna högt i klassen. När eleverna svarar är det också bra om de kan förklara varför de inte tror på de andra alternativen.

 

 1. Repetition

Repetera frågeorden samt begreppen följdfrågor och öppna frågor. Skriv ut orden och sätt upp dem på tavlan eller väggen i klassrummet. Det är orden de nu har lärt sig.

Ladda ner och skriv ut som en PDF

 

Nu är ni klara med Reporterskolan del 1 och 2. I Reporterskolan del 3 benar vi ut begreppen brödtext, talminus, ingress och rubrik, och förbereder för själva skrivandet.

 

Lärarhandledning Skriva del 3 >