utstläpp

Domstol säger att Preem får bygga ut

Oljebolaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi i den svenska staden Lysekil. Många är kritiska till detta eftersom det innebär ökade u...

Många länder minskar utsläpp

Utsläpp av växthusgaser är ett hot mot vår planet. Därför är det väldigt bra att många länder har minskat sina utsläpp under de senaste sju ...