Textilhögskolan i Borås

Nya kläder som talar med dövblinda

Högskolan i Borås arbetar med att utveckla vibrerande kläder som kan berätta för dövblinda människor vad som händer i ett rum. 

Fler vill veta var kläder kommer ifrån

Att veta var kläder kommer ifrån är ingen självklarhet. Textilhögskolan i Borås håller på att utveckla ett sätt att få reda på mer om kläder...