statsbidrag

Sveriges unga muslimer får inte bidrag

Sveriges unga muslimer är en organisation för muslimska ungdomar. I år kommer organisationen inte få något statsbidrag av organisationen MUC...