språk

Förberedelseklassen togs bort – då gick betygen upp

Renforsskolan såg inte förberedelseklasserna som bästa lösningen för att lära sig svenska.

Ansiktsuttryck gör att vi förstår varandra

Har du träffat en person som inte har pratat samma språk som du? Då kanske ni har pratat med varandra på något annat sätt – vi kan förstå me...

Skolan inte lika för alla

Regeringen säger att det största problemet i skolan är att den inte är likvärdig. Alla har rätt att få samma stöd i skolan.

Ny ordbok för svenska dialekter

En ny ordbok för svenska dialekter kommer snart finnas på internet. Det är den första dialektordboken på över 150 år.

Förskola samarbetar med äldreboende

En förskola i Övertorneå kommun ska slås samman med ett äldreboende. Förskolebarnen kommer få leka, sjunga och pyssla tillsammans med de äld...

Barnkanaler dubbar fler program till svenska

Förr var det vanligt att engelska barnprogram visades på engelska med svensk text. Idag är det många barnprogram som dubbas till svenska....

Arabiska kan bli Borås näst största språk

I Sverige pratar de flesta svenska. Men många pratar även andra språk. I Borås håller arabiska på att bli det näst största språket efter sve...

Nya svenska ord

Det svenska språket har fått 38 nya ord. Dabba, fejkade nyheter och fidget spinner är några av orden.   I slutet av varje år kommer en ...