snäcka

Jättegammal snäcka var ett instrument

Snäckan är 18 000 år gammal och hittades i en fransk grotta på 1930-talet.