skyddsjägare

De pickar hål i måsägg

I Blekinge finns det många arga måsar. Nu har skyddsjägare pickat hål i måsarnas ägg för att de arga måsarna ska bli färre.