Skejt

Bild på en persons skejtboard och fötter. Personen ska precis åka ner för en ramp.

Politiker var emot – skejtparken blev ändå en succé

Det finns exempel på när politiker har varit emot ett projekt som seda...