Skärgård

Ubåtsjakt i Stockholms skärgård

Sveriges militärer söker efter en ubåt. De söker utanför Stockholm. Ubåten kommer från ett annat land.