rödgran

Rödgranen är populärast

Rödgran är den populäraste gransorten eftersom många vill att granen ska lukta. Men kungsgranen är populärare i storstäderna.   Under d...