riksgränsen

Gränsen mellan Sverige och Norge blir en gata

Gränsen mellan Sverige och Norge går från Idefjorden i söder till Treriksröset i norr. I fyra år ska Lantmäteriet göra så att gränsen blir i...