rapid eye movement

En sovande tjej

Vi kan räkna matte när vi drömmer

Sovande personer kunde svara på frågor och räkna ut enklare mattetal....