Punktskrift

Synskadades böcker svåra att läsa

Böcker med punktskrift håller inte så hög kvalitet. Det konstaterar Myndigheten för tillgängliga medier.