musikbojen

Musikterapi ska hjälpa barn och unga

Många barn och unga lider i dag av psykisk ohälsa. Det betyder att de kan känna sig ledsna, oroliga eller ensamma. Musikbojen heter en stift...