Majorna

Majorna ska byta kronor mot majorer

I Göteborgs stadsdel Majorna testas snart en ny form av pengar som heter majorer. Med majorer ska den lokala handeln bli starkare.