klimatskeptiker

Klimatskeptiker i media

Vissa personer tror inte att det är människornas fel att klimatet förändras. Nu har de personerna fått ta mer plats i media.