Kampsport

Fler är intresserade av kampsport

Intresset för kampsporter blir större i Sverige. Antalet medlemmar i det svenska kampsportsförbundet har ökat med nästan 50 procent på 6 år....