jerusalema

Hela världen dansar Jerusalema

Jerusalema challenge började i Afrika och har spritt sig över hela världen.