IT

Mer IT i skolan

Politikerna i regeringen har bestämt att barn ska lära sig mer om datorer och teknik i skolan. Bland annat ska programmering finnas med på s...

Åldersgräns på appar

Vilka appar passar dig som är barn? Det är inte alltid lätt att veta. Google ska därför märka sina appar med en ålder.

Datorn känner oss

Datorn blir allt smartare. Den lär känna din personlighet. Forskare har visat det i en studie som baseras på Facebooks ”gilla-knapp”. ...