inkludera

De vill skapa inkluderande träning

Alla har inte samma möjlighet att träna. Det insåg några tjejer i Kungsbacka och startade därför en egen klubb som ska vara mer inkluderande...

Grammyn ska bli mer jämställd

Grammygalan har länge fått kritik för att den inte jämställd och inkluderande. Nu ska fler personer kunna nomineras till vissa av priserna f...