id-kontroller

Fler söker asyl

Efter att Sverige tog bort id-kontrollerna i början av maj, har fler personer sökt asyl här. Därför funderar regeringen på att ta tillbaka i...