ia

Vänsterpartiet på Grönland vinner valet

En viktig fråga inför valet har varit ett stort gruvprojekt.