hela sverige blommar

Bönder odlar blommor för insekter

För att frön, bär och frukter ska kunna växa behövs pollinerare.