Gränskontroll

Fler söker asyl

Efter att Sverige tog bort id-kontrollerna i början av maj, har fler personer sökt asyl här. Därför funderar regeringen på att ta tillbaka i...

Färre flyr till Sverige

Reglerna för dem som flyr till Sverige har blivit hårdare. Det har gjort att mycket färre människor kommer hit.   Förra året flydde väl...

Två gränskontroller kan bli en

Sverige och Danmark har i dagsläget var sin gränskontroll vid Öresundsbron. Men nu kanske två gränskontroller blir till en.   I måndags...

Gränskontroller i Sverige

Från och med den 4 januari måste alla som vill resa in till Sverige från Danmark visa pass, id- eller körkort.   Nästan 163 000 människ...