fossiler

Uråldrig jättesalamander hittad på Grönland

Ett kranium som tillhör en uråldrig jätteödla har hittats på Grönland. Kraniet är 210 miljoner år gammalt.