Fördomar

Teatern som kämpar mot fördomar

Glada Hudik-teatern vill visa barn att olikheter är bra. Under våren har de besökt många skolor för att kämpa mot fördomar.