föda

Noll flickor födda i 132 byar i Indien

Vanligtvis föds det ungefär lika många flickor som pojkar i världen. Men i 132 byar har det inte fötts en enda flicka på tre månader, något ...

Sörmland: En doula hjälpte Nuwwar när hon födde

Under Nuwwar Damirs förlossning på Nyköpings lasarett var doulan Ritta Jakob med och hjälpte till. En doula är en person som är tränad i att...