Flyktingkris

De största nyheterna 2016

Under 2016 har mycket hänt. Men flyktingkrisen och presidentvalet i USA var de allra största nyheterna under året.   Ett år har gått oc...

Svenskt plan räddade flyktingar

Besättningen på ett svenskt kustbevakningsplan räddade nyligen 351 personer på en båt i Medelhavet.   I vanliga fall flyger kustbevakni...

Rekordmånga flyr till Sverige

Många människor flyr just nu från sina hem på grund av krig. Rekordmånga har kommit till Sverige.   Många människor flyr från kriget i ...

Stefan Löfven träffar Angela Merkel

Flyktingkrisen i Europa växer. Fler och fler flyr från Mellanöstern och Afrika. De söker trygghet och säkerhet i Europa.   Fler och fle...