ESA

Ett stort steg för mänskligheten

För första gången i världshistorien har en farkost landat på en komet. Den har rest över 500 miljoner kilometer för att komma fram.